KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Sağlık hizmeti sunumumuzda; Üniversite dinamizmi ile uluslararası standartlarda hasta odaklı yaklaşımı sentezleyerek;

  • Gelişime ve teknolojiye açık,
  • Sürekli ölçüp, iyileştiren,
  • Nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetini önemseyen,
  • Güvenilir tanı, tedavi ve bakım ortamını toplumun çoğunluğuna
  • ulaştırmak için seferber olan,
  • Bir kurum olmak.

Diş Hastanemiz 2015 Eylül ayında faaliyetine başlamıştır. Kalite Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan standartlar ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurum olarak amacımız; Hasta memnuniyetine odaklı hizmet kalitemizi sürekli ölçerek iyileştirmektir. Günümüzde hızla değişen tıbbi ve teknolojik gelişmeler sağlık hizmet kalitesinin de sürekli iyileşerek,  gelişmesini zorunlu kılmaktadır.

Hastalarımızın beklentilerini karşılamak ve bu beklentilerin üzerinde hizmet kalitesi sunabilmek için;  kalite geliştirme çalışmalarını sürekli hale getirmek gerekmektedir. Bu bilinçle Biruni Üniversite Hastanesi olarak Kalite çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKTA VERİMLİLİK, KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNTERNET SİTESİ