Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Anayasa, diğer mevzuat ve uluslararası hukuk metinlerinde kabul edilmiş hasta haklarınız olduğunu biliyor muydunuz?

Biz, haklarınızın koruyucusu olmayı genel sorumluluklarınız da hatırlatarak taahhüt ediyoruz.

 

HAKLARINIZ

 • Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı
 • Mahremiyetine saygı gösterilmesi hakkı
 • Bilgi isteme ve bilgilendirilme hakkı
 • Tıbbi müdahaleler öncesinde rızasının ve isminin alınması hakkı
 • Dini vecibeleri yerine getirebilme hakkı
 • İnsanı değerlere saygı gösterilmesi ve saygınlık görme hakkı
 • Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkı
 • Tetkik ve tedavi bedellerini bildirme hakkı
 • Sağlık kuruluşunu ve sağlık personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
 • Tedavi bilgilerinin gizli tutulması hakkı
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
 • Haklarının ihlalini düşündüğü durumlarda şikâyette bulunma hakkı

 

SORUMLULUKLARINIZ

 • Sağlıklı yaşam için verilen tavsiyelere uyma
 • Sağlığınızla ilgili tüm bilgileri eksiksiz vermek
 • Hastanemizin kurallarına uymak
 • Tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanlarımız ile işbirliği içinde olmak
 • Acil durumlar dışında randevu gün ve saatine uymak ve değişiklikleri bildirmek
 • Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek
 • Kusurlu veya kasıtlı olarak hastane demirbaş veya sarf malzemelerine verilen zararı tazmin etmek
 • Tedavi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlaşılmayan hususları sormak
 • Tedaviye uyum sağlanamıyorsa bunu sağlık çalışanına bildirmek
 • Tedavinin reddi veya doktor talimatlarına uyulmaması halinde doğacak sonuçlardan sorumlu olduğunuzu bilmek
 • Başvuru aşamasında sağlık giderlerinizin ne şekilde ve hangi kurumca karşılanacağını bildirmek
 • Tedavi giderleriniz herhangi bir sağlık sigortasından sağlanıyorsa, buna ilişkin sevk ya da resmi belgeleri zamanında sağlamak