İŞE ALIM SÜRECİ VE İŞLEYİŞİ

Seçme ve yerleştirme sürecinde, “Birimlere uygun personelin seçilmesi” temel ilke olarak benimsenmekte; ayrım yapmaksızın adaylara eşit davranılmaktadır.

Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi; grubumuz’un felsefe, vizyon, misyon ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendini ve takımını geliştirebilecek, öğrenme ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı, insiyatif sahibi, eğitimli, profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Bu süreçte kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Çeşitli test ve envanterler, değerlendirme merkezleri, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.