ORGANİZASYON YAPISI

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER

 • Genel Müdür Yardımcılığı
 • Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

 

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLER

 • İşletme Müdürlüğü
 • Biruni Üniversite Hastanesi İdari Birimler (Foksiyonel İlişki)
 • Biruni Üniversitesi Destek Hizmetleri Direktörlüğü (Foksiyonel İlişki)
 • Biruni Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü (Foksiyonel İlişki)

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA BAĞLI BİRİMLER

 • Başhekimlik

 

İŞLETME MÜDÜR YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLER

 • Biyomedikal Birimi
 • Depo Ve Stok Yönetim Birimi
 • Fiyat Verme Birimi
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Birimi
 • Hasta Hizmetleri Birimi
 • Staff Diş Hekimliği

 

BAŞHEKİMLİĞE BAĞLI BİRİMLER

 • Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi
 • Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi
 • Restoratif Diş Tedavisi
 • Protatik Diş Tedavisi
 • Periodontoloji
 • Pedodontoloji
 • Endodonti
 • Ortodonti
 • Staff Diş Hekimliği (Foksiyonel İlişki)