prof-dr-mehtikar-gursel-web

Prof. Dr. Mehtikar Gürsel

Periodontoloji

Bize ulaşmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Yetkili personellerimiz en kısa sürede size ulaşacaklardır.

444 8 276

dishastanesi@biruni.edu.tr

10. Yıl Cad. Protokol Yolu No: 45 Topkapı/İstanbul

EĞİTİM

Periodontoloji Doktora
1994, Konya/Türkiye

Diş Hekimi Eğitimi
1987, Ankara/Türkiye

DENEYİM

Periodontoloji – Profesör
1988-2019, Konya/Türkiye

 • Diş Eti Estetiği
 • Mukogingival Cerrahi
 • Rejeneratij Tedavi
 • İmplant Tedavisi
 • Türk Periodontoloji Derneği
 • ITI (International Team of Implantology)
 • European Federation of Periodontology
 • OsseDer
 1. ATAOĞLU, H., ALPTEKİN, N., HALİLOĞLU, S., GURSEL, M., ATAOĞLU, T., SERPEK, S., DURMUŞ, E.: Interleukin-1β, Tumor Necrosis Factor-α, Levels And Neutrophil Elastase Activity In Peri-İmplant Crevicular Fluid. Correlation With Clinical Parameters And Effect Of Smoking. Clin. Oral Impl. Res.13, 470-476, 2002.
 2. GURSEL M, ALDEMİR OS, ÖZGÜR Z, ATAOĞLU T.: A Rare Case Of Gingival Myiasis Caused by Diptera (Calliphoridae). J. Clin. Perio. 29 (8); 777-80, 2002.
 3. BAŞKAYA E., GURSEL M, HALİLOĞLU, S.: Serum Lipids And GCF IL-1β Levels. J.Clin. Perio. 30, 4, 36-36, 2003.
 4. EROĞLU K., GURSEL M, HALİLOĞLU, S.: Periodontal Therapy; Gingival Crevicular Fluid IL-1β Level In Diabetics. J. Clin. Perio. 30, 4, 63-63, 2003.
 5. G. YÜCEL, M.GURSEL, T. ATAOĞLU: Coronary Arteria Disease And Periodontitis. J. Clin. Perio. 30, 4, 35-35, 2003.
 6. S.MALKOÇ, T. BÜYÜKYILMAZ, E.GELGÖR, M.GURSEL: Comparison Of Two Different Gingivectomy Techniques For Gingival Cleft Treatment J.Angle Orthodon. 74, 375-380, 2004.
 7. T.F.TÖZÜM, H. HATİPOĞLU, N.YAMALIK, M.GURSEL, N.Ö.ALPTEKİN, T.ATAOĞLU, İ.MARAKOĞLU, U.K.GÜRSOY, K.ERATALAY: Critical Steps in Electronic Volume Quantification of Gingival Crevicular Fluid: The Potential Impact of Evaporation, Fluid Retention, Local Conditions and Repeated Measurements. J.Per.Res.39:344-357, 2004.
 8. E.ÖDEVOGLU, M.GÜRSEL: Relation between periodontitis and rheumatoid arthritis. J. Clin. Perio.  Volume 33, 143, 2006.
 9. TEKİN B., GURSEL M., HALILOGLU S.: The effect of cigarette smoking on gingival crevicular fluid MMP-2 and MMP-9 levels in chronic periodontitis patients. J. Clin. Perio.  Volume 39, 183, 2012.
 10. B. KİLİNC, M. GÜRSEL: Periodontal approach in treatment of inflammatory gingival overgrowth: Case report. International Dental Journal  63 (Supp:1); 340-341. 2013
 11. T BAYAT, N DUNDAR, M.GURSEL: Analysis of gingival crevicular fluid IL-1β, IL-10, IL-36ϫ and periodontitis  patients. Journal of Clinical Periodontology, Volume 45, Issue S19, 2018.

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan   bildiriler

 1. GÜRSEL M, ALDEMİR OS, ÖZGÜR Z, ATAOĞLU T. A rare case of gingival myiasis caused by Diptera (Calliphoridae). 6.Congress of the Balkan Stomatological Society. Bucharest/ROMANIA, 3-6 May 2002.
 2. BAŞKAYA E., GÜRSEL M, HALİLOĞLU, S.: Serum Lipids And GCF IL-1β Levels. Europerio 4, Berlin/GERMANY, 19-21 June 2003.
 3. EROĞLU K., GÜRSEL M, HALİLOĞLU, S.: Periodontal Therapy; Gingival Crevicular Fluid IL-1β Level In Diabetics. Europerio 4, Berlin/GERMANY, 19-21 June 2003.
 4. YÜCEL G., GÜRSEL M, ATAOĞLU T.: Coronary Arteria Disease And Periodontitis. Europerio 4, Berlin/GERMANY, 19-21 June 2003.
 5. G.ÖZ, E DURMUŞ, M.GÜRSEL, M.TUNALI: Clinical and radiographic evaluation of effectiveness of guided tissue regeneration and bioactive glass alloplastic bone graft material after third molar surgery. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Kemer/ANTALYA June 04-08, 2003.
 6. T. F.TÖZÜM, H. HATİPOĞLU, N.YAMALIK, M.GÜRSEL, N.Ö.ALPTEKİN, T.ATAOĞLU, İ.MARAKOĞLU, U.K.GÜRSOY: Critical Steps in Electronic Volume Quantification of Gingival Crevicular Fluid. CED / NOF / ID of IADR-2004.
 7. N.Ö.ALPTEKİN, M.GÜRSEL, T. ATAOĞLU, S.HALİLOĞLU, K.ÜSTÜN, B.SERPEK: Long Term Evaluation of GCF Elastase Levels in Periodontitis Patients. CED / NOF / ID of IADR-2004
 8. K.EROĞLU, M.GÜRSEL: Non-surgical periodontal therapy in diabetes patients with chronic periodontitis. CED / NOF / ID of IADR-2004.
 9. M.GÜRSEL, H.ATAOĞLU, N.Ö.ALPTEKİN, S.HALİLOĞLU, T.ATAOĞLU: Effect of antiinfective therapy on peri-implant crevicular fluid PGE2 level. CED and NOF of the IADR 14-17 September, Amsterdam/The Netherlands, 2005.
 10. S.KARAKAYA, M.GÜRSEL, F.OZER: Replacement of natural teeth using fiber-reinforced restoration. CED and NOF of the IADR 14-17 September, Amsterdam/The Netherlands, 2005.
 11. E.ÖDEVOGLU, M.GÜRSEL: Relation between periodontitis and rheumatoid arthritis. Europerio 5, Madrid/Espan, 29-30 June 2006.
 12. M.GÜRSEL, E.ODEVOĞLU, N.Ö.ALPTEKİN, S.HALİLOĞLU: Effect of nonsurgical periodontal therapy on GCF IL-Iβ and IL-Ira. IAP 11th Biennial Congress and 37th Annual Meeting Berne. Berne/Swiss, 13-15 September, 2007.
 13. E.YAPRAK, H.ARI, G.YILDIRIM, M.GÜRSEL: The treatment of a combined endodontic-periodontal lesion with furcation involvoment after endodontic flare-up:3 year follow up. 14th Congress of Bass 9th Scientific Congress of BgDA.Varna, Bulgaria, 6-9 May, 2009.
 14. M.GÜRSEL, E.ODEVOĞLU, N.Ö.ALPTEKİN, S.HALİLOĞLU: Effect of nonsurgical periodontal therapy on GCF PGE2. 44th Meeting of the IADR-Continental European Division with the Scandinavian Division and Israeli Division. Munich/Germany, September 9-12, 2009.
 15. E.YAPRAK, M.GURSEL: Management of gingival recession due to extraoral dental trauma: 2 years follow-up. 15th Congress of the BaSS. Thessaloniki, Greece, 22-25 April 2010.
 16. U.KARADUMAN, M.GURSEL, İ CELİK: The histologic alterations of rat-gingiva in Cyclosporin-A and Tacrolimus Administration. CED-IADR Meeting, Budapest, Hungary-September 3, 2011.
 17. B. TEKİN, M.GURSEL, S.HALILOGLU: The effect of cigarette smoking on gingival crevicular fluid MMP-2 and MMP-9 levels in chronic periodontitis patients. Europerio7 Viyana, 2012
 18. B. KILINÇ, M.GURSEL: Periodontal approach in treatment inflammatory gingival overgrowth: Case report. FDI Annual World Dental Congress,  28-31 August, İstanbul, 2013.
 19. C. MANGIROGLU, M.GURSEL and I.CELIK: Periodontal tissue grows of rats. IADR/PER Congress, Dubrovnik-Croatia, September 10-13, 2014.
 20. B, KILINÇ, M.GURSEL: Effect of non-surgical periodontal therapy and adjunctive use of diode laser decontamination on clinical parameters in smokers with chronic periodontitis. Europerio8, Excel, London, 3-6 June 2015.
 21. G.TATAR, T.BAYAT, M.GURSEL, B.BOZKURT: Ligneous Periodontitis: A case report. Europerio8, Excel, London, 3-6 June 2015.
 22. F.DANIŞMAN, M.GURSEL: A multidisciplinary approach for generalized aggressive periodontitis: 1 year follow-up. 21th BaSS Congress Banja Luka, Bosnia & Herzegovina May 12-15, 2016.
 23. F.DANISMAN, K. KASIM, M.GURSEL: Treatment of gingival enlargement: A case report. 21th BaSS Congress Banja Luka, Bosnia & Herzegovina May 12-15, 2016.
 24. T, BAYAT, N. DÜNDAR, M.GURSEL: Analysis of gingival crevicular fluid I1β, I10, IL-36ϫ cytokine levels in gingivitis and periodontitis patients. Europerio9 Amsterdam June 20-23 2018.
 25. B.KILINÇ, N.DÜNDAR, M.GURSEL: Effect of diode laser decontamination as an adjunct ton on-surgical periodontal therapy on the clinical and biochemical parameters in smokers and non-smokers with chronic periodontitis. 14th Annual Conference of the ISPTID, İzmir, 4-6 October 2018. DOI: 10. 18332/tid/95189
 26. Z.DİNCER, M.GÜRSEL, T.ATAOĞLU: Phase-1 periodontal therapy in periodontitis patients: Case reports. Turkish Society of Periodontology 48th International Scientific Congress, 27th Scientific Symposium October Antalya, 26-29, 2018.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. ATAOĞLU T, SERPEK B, YÜCEL M, ALTUNOK V. Kemikiçi dental implantlarda sulkuler sıvı aspartat aminotransferaz düzeyleri. Türk Periodontoloji Derneği 23.Bilimsel Kongresi ve 3.Uluslar arası Periodontoloji Dostluk Sempozyumu, 16-22 Mayıs 1993, ANTALYA.
 2. YÜCEL M, MARAKOĞLU İ, ATAOĞLU T. Farklı sondalama kuvvetlerinin ataşman düzeyi ölçümlerine etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 25.Bilimsel Kongresi 21-27 Mayıs 1995, ANTALYA.
 3. GÜRSEL M, ATAOĞLU T, BÜYÜKYILMAZ T, ŞEN B.H. Dentinal tübüllerin tıkanmasında TiF4’ün etkinliğinin SEM ile değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 25.Bilimsel Kongresi 21-27 Mayıs 1995, ANTALYA.
 4. GÜRSEL M, ALPTEKİN N.Ö, ATAOĞLU T, TİFTİK A.M, ALTUNOK V. Doksisiklin ve klorhekzidin ile yapılan subgingival irrigasyonu takiben kök yüzeyinde antimikrobiyal aktivite retansiyonu. Türk Periodontoloji Derneği 26.Bilimsel Kongresi 19-25 Mayıs 1996, ANTALYA.
 5. GÜRSEL M, ÖCAL K, ATAOĞLU T, TEZCAN İ. Papillon Lefévre sendromlu iki hastada klinik ve immünolojik bulgular. Türk Periodontoloji Derneği 28.Bilimsel Kongresi 20-22 Mayıs 1998, ANKARA.
 6. GÜRSEL M, BAŞ A.L, ÖCAL K, YÜCEL G, ELMAS M, YAZAR E, ATAOĞLU T. Erken başlayan periodontitisli hastalarda konvansiyonel tedavinin PMNL’lerin fagositik fonksiyonları üzerine etkileri. Türk Periodontoloji Derneği 28.Bilimsel Kongresi 20-22 Mayıs 1998, ANKARA.
 7. GELGÖR İE, MALKOÇ S, BÜYÜKYILMAZ T, GÜRSEL M. Dişeti katlantılarının tedavisinde iki ayrı gingivektomi yönteminin karşılaştırılması. VII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu ‘Estetik ve Ortodonti’. 12-13 Kasım 2001 ANKARA
 8. GÜRSEL M, ATAOĞLU T. Lokalize dişeti çekilmelerinin tedavisinde subepitelyal bağ dokusu grefti ve titanyum destekli bariyer membran. Türk Periodontoloji Derneği 32.Bilimsel Kongresi 15-18 Mayıs 2002, BODRUM.
 9. ATAOĞLU T, ALPTEKİN NÖ, GÜRSEL M, SERPEK B, HALİLOĞLU S. Faz I periodontal tedavinin dişeti oluğu sıvısı interlökin-1 ve nötrofil elastaz düzeyleri üzerine etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 32.Bilimsel Kongresi 15-18 Mayıs 2002, BODRUM.
 10. ALPTEKİN NÖ, GÜRSEL M, HALİLOĞLU S, ATAOĞLU T, SERPEK B. Osseoentegre dental implantlar ve doğal dişlerde sulkuler sıvı elastaz düzeyleri ve klinik parametrelerin değerlendirilmesi. Türk Periodontoloji Derneği 32.Bilimsel Kongresi 15-18 Mayıs 2002, BODRUM.
 11. ATAOĞLU, H., ALPTEKİN, N., HALİLOĞLU, S., GÜRSEL, M., ATAOĞLU, T., SERPEK, S., DURMUŞ, E. Peri-implant sulkuler sıvı Interleukin-1β, tümör nekroz faktör-α ve nötrofil elastaz düzeyleri: Klinik parametrelerle ilişki ve sigaranın etkisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi 05-09 Haziran 2002, Belek/ANTALYA-TÜRKİYE
 12. KÜÇÜKKOLBAŞI H, GÜNBAŞ M, DOLANMAZ D, GÜRSEL M. 2 yaşındaki erkek çocuğunda izole bilateral submandibular abse: Vaka Raporu. 1st. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 5-8 September 2002, TURKEY.
 13. ALPTEKİN, N., ÇAĞLI A, HALİLOĞLU, S., ATAOĞLU, T., SERPEK, S., GÜRSEL, M. Seri örnekleme ve iki farklı örnekleme yönteminin dişeti oluğu sıvısı hacmi ve elastaz enzim aktivitesi üzerine etkisi. 1st. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 5-8 September 2002, TURKEY.
 14. GÜRSEL M., ÖZGÜR Z., BÜYÜKYILMAZ T., GELGÖR İE., KARAMAN A. Ortodontik tedavi uygulanan hastalarda oral hijyen eğitiminde plak boyayıcı ajanın etkinliğinin değerlendirilmesi. 2nd. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 25-28 September 20 03, Afyon, TURKEY.
 15. EROĞLU K., GÜRSEL M., Tip II diabetik periodontitisli bireylerde periodontal terapinin klinik bulgular, metabolik kontrol ve serum lipid düzeylerine etkisi. 2nd. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 25-28 September 2003, Afyon, TURKEY.
 16. GÜRSEL M., BAŞKAYA E., HALİLOĞLU, S. Serum lipid düzeyleri ile periodontal hastalık ve dişeti oluğu sıvısı TNF-α düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. 2nd. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 25-28 September 2003, Afyon, TURKEY.
 17. ÖDEVOĞLU E., GÜRSEL M. Kret augmentasyonunda subepitelyal bağ dokusu grefti: bir olgu sunumu. 2nd. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 25-28 September 2003, Afyon, TURKEY.
 18. EROĞLU K., GÜRSEL M., HALİLOĞLU, S. Tip II diabetik periodontitisli bireylerde periodontal terapinin klinik bulgular ve dişeti oluğu sıvısı TNF-α düzeylerine etkisi. 2nd. International Selcuk University Faculty of Dentistry Congress 25-28 September 2003, Afyon, TURKEY.
 19. ALPTEKİN N.Ö., GÜRSEL M., ATAOĞLU T., HALİLOĞLU S., ÜSTÜN K., SERPEK B.: Kronik periodontitiste sığ ve derin ceplerdeki dişeti oluğu sıvısı elastaz aktivitelerinin başlangıç ve Faz-I tedaviden sonra karşılaştırılması: 3. ay sonuçları. Türk Periodontoloji Derneği, 34. Bilimsel Kongresi 29 Nisan-02 Mayıs 2004, Hilton Otel-ANKARA
 20. F.DANIŞMAN, M.GURSEL: Gummy smile tedavisinde seçeneklerden biri olan dudağın yeniden konumlandırılması tekniği: Bir vaka sunumu. Türk Periodontoloji Derneği, 47.Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu, Lütfi Kırdar Uluslararası Sergi ve Kongre Sarayı, İstanbul, Türkiye, 17-18 Kasım 2017.
Başarı, TÜBİTAK, 1990