ORAL, DENTAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

It deals with the surgical treatment of all pathologies in the face and jawbone along with all dental surgical procedures. In the implementation of surgical procedures, the comfort of the patients, their existing diseases, anxiety and fear of treatment are primarily taken into consideration and patients are treated accordingly.

WISDOM TOOTH SURGERY

Wisdom teeth are the third largest molars, located at the back of the tooth row. These teeth, which usually last in the twenties, often persist partially or remain impacted in the jawbone due to reasons such as space restriction in the jaw, deviation in the riding position or bone density in the relevant area.

Wisdom dental surgery can be easily performed with new materials and techniques, painlessly and without problems. In this way, 20-year-old tooth extraction is no longer a fearful dream. Especially for our Oral, Dental and Maxillofacial Diseases Surgeons, 20-year-old dental surgery is very simple and easily applicable operations.

IMPACTED DENTAL TREATMENT

Cysts are pathogenic structures that can develop in the roots of the teeth or in any part of the jawbone.

Cyst operations are not performed on time and if the cyst stays in the jaw for a long time, they may cause serious deformations in the jawbone. Therefore, the detected cysts should be surgically removed by the maxillofacial surgeon as soon as possible.

Some cysts are very large and can cause a fracture of the jaw. For this reason, our maxillofacial surgeons want to pre-determine the bone loss caused by the cyst by requesting volumetric tomography before the procedure. Thanks to 3D tomography, the borders of the jaw cyst are determined very clearly and the surgery is performed much more safely.

IMPLANT TREATMENT

Implants are artificial tooth roots placed in the jawbone in order to restore the function and aesthetics of teeth lost for various reasons. Teeth, which are an integral and unity part of facial aesthetics, may cause psychological and social problems as a result of the losses. Apart from these factors, it is observed that it also causes nutrition, digestive problems and speech disorders. Tooth deficiencies can be completed with conventional methods such as bridge prostheses attached to natural teeth or removable prostheses, as well as implant-supported prostheses.

Our specialist physicians recommend that if the missing dental treatment will be performed for a single tooth, it will be more protective to be treated with an implant rather than restoration with a bridge.

CYST OPERATIONS

Cysts are pathogenic structures that can develop in the roots of the teeth or in any part of the jawbone.

Cyst operations are not performed on time and if the cyst stays in the jaw for a long time, they may cause serious deformations in the jawbone. Therefore, the detected cysts should be surgically removed by the maxillofacial surgeon as soon as possible.

Some cysts are very large and can cause a fracture of the jaw. For this reason, our maxillofacial surgeons want to pre-determine the bone loss caused by the cyst by requesting volumetric tomography before the procedure. Thanks to 3D tomography, the borders of the jaw cyst are determined very clearly and the surgery is performed much more safely.

SINUS LIFTING

Sinus surgery is a procedure performed on the upper jaw. In people with missing teeth in the upper jaw, sometimes the cavities we call maxillary sinus hang down due to gravity. As a result of this sagging, bone loss  occurs. As the bones losses, there is not enough bone left to implant in the missing tooth area. In such cases, sinus surgery is performed and the sagging sinus floor is lifted up and the bone support required for the implant is obtained.

Fill in the Form

We call you immediately

  • Çekim yarasının üzerine konan tampon yarım saat kadar tutulmalıdır.
  • Ağız suyla çalkalanmamalıdır.
  • Çekim sonrası iki saat boyunca herhangi birşey yenmemeli, çok sıcak ya da soğuk yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
  • 24 saat sigara içilmemelidir. Sigara pıhtının bozulmasına ve yara yerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Kuru soket denen bu durum uzun süre ağrıya sebep olur.
  • Hiç bir şekilde çekim yerine dokunulmamalı, yara bölgesi emilip tükürülmemelidir.
  • Ağrı olursa aspirin dışında bir ilaç tercih edilmeli, mümkünse bunun için hekime danışılmalıdır.
  • Çekim yeri mutlaka temiz tutulmalıdır. Çekimden 24 saat sonra, yumuşak bir diş fırçasıyla bölge yavaşça fırçalanmalıdır.
  • Kanamanın hafif bir sızıntı halinde 6- 24 saat sürmesi normal kabul edilmektedir. Ancak aşırı bir kanama varsa ya da bu süre aşılmışsa mutlaka dişhekimine başvurulması gerekir.
  • Aynı şekilde, uzun süren ağrı şişlik durumlarında da hekime haber verilmelidir.

Çenelerdeki kistler çoğu kez diş kaynaklıdır. Diş kökü etrafında oluşabilen bu kistler tedavi edilmezlerse büyük boyutlara ulaşabilirler. Kök ucunda kisti olan hastalarda dişin çekilmesi tedavi için yeterli değildir. Diş çekilip kist kemik içinde bırakılırsa bu kist büyümeye devam ederek büyük hacimlere ulaşmaktadır. Bunun sonucunda ise çok sayıda dişin de çekiminin gerektiği bir durum ortaya çıkabilir.

Dental implantlar cerrahi işlemle çene kemiğinde yapılması planlanan implant için uygun pozisyonda, çapta ve uzunlukta yuvalar açılarak yapılır. İmplant yerleştirilmesi cerrahi bir işlem olduğundan dolayı kullanılan malzemelerin ve ortamın sterilizasyon şartlarının sağlaması en önemli kriterlerden birisidir. İmplant cerrahisi için lokal anestezi yani sadece çalışılan bölgenin uyuşturulması yeterlidir.

Büyüme gelişme çağını tamamlamış genel sağlık durumu iyi olan hastalarda kemik yapısı uygunluğu değerlendikten sonra implant uygulanabilir. Sistemik rahatsızlığı olan hastalarda konsültasyon gerekmektedir. Uygun miktarda kemik olmadığında radyolojik ve klinik muayene sonrası ilgili bölgede kemik oluşturma işlemleri (ogmentasyon, kemik grefti uygulaması, kemik tozu ) yapılarak kemik hacmi istenilen boyutlara çıkarılabilir.