ENDODONTICS

It deals with the surgical treatment of all pathologies in the face and jawbone along with all dental surgical procedures. In the implementation of surgical procedures, the comfort of the patients, their existing diseases, anxiety and fear of treatment are primarily taken into consideration and patients are treated accordingly.

Uzman Sağlık Danışmanımız sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir…

Dişin iç kısmında sinir ve kan damarları içeren canlı ‘pulpa’ dokusu çeşitli nedenlerle (çürük, travma dişeti hastalığı vb.) zarar görebilir. Dolaşımı bozulmuş bu enfekte dokunun uzaklaştırılıp, diş içinde pulpa ve sinirleri barındıran kök kanalı boşluğunun temizlenerek dezenfekte edildikten sonra doku uyumlu maddelerle doldurulması işlemine ‘kanal tedavisi’ denir. Endodontik tedaviyle dişin estetik ve fonksiyon yönünden ağız içindeki işlevini sürdürmesi amaçlanır.

Kanal tedavisi dişin durumuna göre tek seansta bitirilebileceği gibi yeterli iyileşmenin sağlanabilmesi için iki veya daha fazla seansa da ihtiyaç duyulabilir. Kanal tedavisi lokal anestezi altında uygulanır, işlem sırasında ağrı olmaz. Tedavi sonrasındaki ilk birkaç günlük süreçte hassasiyet görülebilmektedir. Bunun nedeni kökün etrafındaki çevre dokudaki iyileşme sürecinin devam etmesidir. Böyle durumlarda hekiminizin önerisi doğrultusunda analjezik ve/veya antienflamatuar ilaçlarla semptomların önüne geçilebilir.

Kanal tedavisi görmüş dişlerin ömrü pek çok etkene bağlı olarak değişebilir. Endodontik tedavili dişte tedavinin ideal şartlarda tamamlanması, doğru üst restorasyon seçimi (dolgu, kaplama vb.), hastanın ağız bakımı ve genel sağlık durumu uzun dönem başarısını etkilemektedir. Buna göre uygun şartlar sağlandığında, düzenli diş hekimi kontrolleriyle hastalar kanal tedavili dişlerini çok uzun süre kullanabilirler.