• Eğitim

  Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Diş Hekimliği Eğitimi
  1988, Ankara/Türkiye

  Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Diş Hekimliği Doktora Eğitimi
  1996, Konya/Türkiye

 • Deneyim

  Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
  1989-1996, Konya/Türkiye

  Serbest Hekimlik
  1996-2000, Konya/Türkiye

  E.G.M Kurum Hekimliği
  2001-2012, Ankara/Türkiye

  Başkent üniversitesi Hastanesi
  2012-2018, Ankara/Türkiye

  Biruni üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
  2018-      , İstanbul/Türkiye

 • Tıbbi İlgi Alanları

  Koruyucu Protetik Restorasyonlar
  İmplantoloji
  Estetik Diş Tedavileri

 • Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği
  Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği

 • Akademik Ünvanlar

  Yardımcı Doçent

 • Bilimsel Yayınlar

  • Kesim B., Üngör M. Myospazm ve tedavisi. SÜ Dişhek Fak Derg 2(2);143-146, 1992
  • Erbaş Y., Üngör M. Erişkinlerde ortodontik tedavisi takiben uygulanan protetik restorasyonlar. SÜ Dişhek Fak Derg 2(2);150-153, 1992
  • Kesim B., Üngör M., Erbaş Y., Engez T. Dental alaşımların fiziksel özelliklerine döküm sonrası soğutma şekli ve artık metal kullanımın etkisi.
  SÜ Dişhek Fak Derg 3(2);60-69, 1993

  • Tanrıverdi F., Üngör M. Kron içi inley restorasyonlarda köprü dizaynları.
  Oral Dergisi, 10(114);11-13, 1993
  • Üngör M., Tanrıverdi F. Asit reaksiyonlu simanlarda bazı laboratuar incelemeleri. SÜ Dişhek Fak Derg 4(1);26-30, 1994
  • Kesim B., Üngör M. Kıymetsiz metal alaşımların tekrarlanan dökümlerinde porselen pişirilmesi sırasındaki ısıların distorsiyona etkisi.
  SÜ Dişhek Fak Derg 5(1);17-20, 1995
  • Üngör M., Erbaş Y. Üç farklı siman kullanılarak simante edilen döküm restorasyonların tutuculuğuna kavite verniklerinin etkisinin araştırılması.
  SÜ Dişhek Fak Derg 5(1);49-52, 1995
  • Tanrıverdi F., Üngör M. Işıkla sertleşmenin ve asitlenmiş dentin yüzeyinin, cam iyonomer simanların dentine bağlanmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Diş Hek Fak Derg 20(2);3-6, 1996
  • Üngör M., Kesim B., Belli S. Porselen laminate veneerlerde mikrosızıntının spektrofotometrik yöntemle incelenmesi. SÜ Dişhek Fak Derg 6(1);19-22, 1996
  • Üngör M., Akan H., Üngör M. Üç farklı post kor ölçü materyali ile hazırlanan döküm postların kanal uyumlarının karşılaştırılması. SÜ Dişhek Fak Derg 6(2);73-75, 1996
  • Üngör M., Karaman A., Üngör M., Mutlu N. Kök kırıklarının tedavisinde Endodontik-Ortodontik-Protetik kombine yaklaşım (Olgu bildirisi).