• Eğitim

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Ortodonti Doktora Eğitimi
  2018, Bolu/Türkiye

  İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

  Diş Hekimliği Eğitimi
  2012, İstanbul/Türkiye

 • Deneyim

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Tıbbi İlgi Alanları

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

  Türk Ortodonti Derneği

 • Bilimsel Yayınlar

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  1. Bulut M, Gök G, Kulabas S, Çörekçi B. İskeletsel Sınıf III Anomaliye Sahip Türk Bireylerde Konjenital Diş
  Eksikliği Prevelansı ve Paterni (P165). 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir; 2015. p.
  209.
  2. Kulabas S, Gök G, Bulut M, Çörekçi B. Sınıf 2 Bölüm 2 Anomaliye Sahip Türk Bireylerde Konjenital Diş Eksikliği
  Prevelansı ve Paterni (P225). 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir; 2015. p. 269.
  3. Gök G, Çörekçi B. Bir Tarafı Monoblok Diğer Tarafı Frankel Benzeri Hibrit Fonksiyonel Apareyle Alt Çene
  Asimetrisi Olan Hastanın Tedavisinin Kısa Dönem Etkileri: Vaka Raporu (P273). 14. Uluslararası Türk Ortodonti
  Derneği Sempozyumu. Eskişehir; 2015. p. 317.
  4. Gök G, Halıcıoğlu K. İskeletsel Sınıf 3 Erişkin Hastanın Kamuflaj Tedavisi ve İki Yıllık CBCT Takibi (P299). 14.
  Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir; 2015. p. 343.
  5. Gök G, Kulabaş S, Bulut M, Çörekçi B. Sınıf 2 Bölüm 1 Anomaliye Sahip Türk Bireylerde Konjenital Diş Eksikliği
  Prevelansı ve Paterni (P306). 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu. Eskişehir; 2015. p. 350.

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1. Halıcıoğlu K, Gök G. İskeletsel sınıf 3 anomaliye sahip genç erişkin bir hastanın kamuflaj tedavisi ve iki yıllık takibi.
  Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, 2016; 26(2): 323-329.